Informacje dla Rodziców

Strona główna » PEDAGOG

PEDAGOG

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 8.00 – 14.30
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 9.30 – 12.00
Czwartek 1.00 – 12.30
Piątek 12.00 – 13.30

Pedagog szkolny to (wg „Encyklopedii Pedagogicznej”)osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej, prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.

Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego uczniów i efektywności uczenia się.

Pedagog pomaga wychowawcom klas i współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi) organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, rady może przyjść do pedagoga.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
– Chciałbyś z kimś porozmawiać.
– Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zapraszam serdecznie do spotkania:
– uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami ze sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne lub chcą po prostu porozmawiać;
– nauczycieli, jeśli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
– rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych.

Agata Pastewka
pedagog

%d blogerów lubi to: